BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

BOKOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

KEDVEZMÉNYEZETT: BOKOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018 | 08 | 01

BOKOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY               

BOKOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyen BOKOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Több, mint 26,43 Millió ft vissza nem térítendő támogatást nyert

26 435 181 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00039 kódszámú, „Bokor Művelődési Ház energetikai fejlesztése” című pályázatunkkal. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A projekt keretében Bokor Község Önkormányzata a Bokor, Szabadság út 14. szám alatti, jelenleg HH gyenge energetikai minősítésű művelődési energetikai korszerűsítését szeretné megvalósítani. A fejlesztés keretében a művelődési ház homlokzati hőszigetelése, padlásfödém hőszigetelése, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés és akadálymentesítés valósul meg, melynek eredményeként az épület CC energetikai minőség szerinti besorolásúvá válik.

A fejlesztés elsődleges célja a művelődési ház épületének költségcsökkentése, ezáltal pedig megtakarítás elérése az intézmény számára. Átfogó céljaink között szerepel az energiahatékonyság javulásának elérése és energiatakarékos épület kialakítása. A fejlesztés megvalósításával jelentős költségmegtakarítás érhető el, de az intézmény számára a projekt nem válik jövedelemtermelővé. A projekt megvalósításával az önkormányzat hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljai eléréséhez, az üvegháztartású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, továbbá a megújuló energiaforrások fokozottabb használatához, ezáltal a projekt illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési fejlesztési Operatív Program céljaihoz.

A projekt megvalósítása előreláthatóan 15 hónapot vesz igénybe. A projekt tervezett kezdési időpontja: 2018. szeptember 01. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2019. november 30.

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

Széchenyi 2020 pályázatok

2017 | 09 | 27
Bokor Község Önkormányzata

Sajtóközlemény
BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS BOKOR KÖZSÉGBEN

Bokor községben a nagyobb esőzések alkalmával többször okozott jelentős kárt az utóbbi években a hegyekből lezúduló víz. A falu önkormányzata évek óta kereste a megoldást a vízkár kockázatok kivédésére, majd 2016-ban pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében vízrendezésre. A tervezett rekonstrukció célja a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése.

Bokor kicsiny zsáktelepülés az Északi-középhegység részét képező Cserhát szívében, dombok, erdők övezik. Esőzések idején a hiányzó, illetve elavult csapadékvíz-elvezető rendszer évről évre egyre növekvő problémát jelent az önkormányzat számára. 2010-ben a nyári heves zivatarok idején a víz által okozott károk helyreállítása több mint 2 millió forintba került a falunak. A település a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek célja a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése felújított, kibővített árokrendszeren keresztül. A település önkormányzata célul tűzte ki továbbá a környezetbiztonság növelését, a település környezeti állapotának javítását, valamint a további káresemények megelőzését.

A beruházás a falusias jellegű Szabadság és Béke utakon található árkok burkolására irányul. Elvégzik továbbá az érintett szakaszon a kapubejárók átereszeinek átépítését. A megújult és meglévő vízelvezető rendszer így biztonságosan juttatja majd el a csapadékvizet a befogadó Bokori-ág patakhoz. A projekt keretében 691 méter hosszon újulnak meg a vízelvezető árkok. A korszerűsített vízelvezető rendszer a településen 131 lakót véd meg a vízkároktól.

A beruházáson túl a pályázó önkormányzat lakossági szemléletformálást is megvalósít. A helybelieknek hasznos kiadvány készül a vizek helyben tartásának, az árkok rendszeres tisztításának fontosságáról.

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat 34.999.999 Ft támogatást nyert el a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010 azonosító számú pályázat keretében. A projekt várhatóan 2018 szeptemberéig befejeződik.

Bővebb információ:
06-32-468-485
titkarsag@matraszolos.huSzerkesztés

http://www.bokor.hu/wp/?page_id=538

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.