Széchenyi 2020 pályázatok

2017 | 09 | 27
Bokor Község Önkormányzata

Sajtóközlemény
BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS BOKOR KÖZSÉGBEN

Bokor községben a nagyobb esőzések alkalmával többször okozott jelentős kárt az utóbbi években a hegyekből lezúduló víz. A falu önkormányzata évek óta kereste a megoldást a vízkár kockázatok kivédésére, majd 2016-ban pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében vízrendezésre. A tervezett rekonstrukció célja a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése.

Bokor kicsiny zsáktelepülés az Északi-középhegység részét képező Cserhát szívében, dombok, erdők övezik. Esőzések idején a hiányzó, illetve elavult csapadékvíz-elvezető rendszer évről évre egyre növekvő problémát jelent az önkormányzat számára. 2010-ben a nyári heves zivatarok idején a víz által okozott károk helyreállítása több mint 2 millió forintba került a falunak. A település a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek célja a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése felújított, kibővített árokrendszeren keresztül. A település önkormányzata célul tűzte ki továbbá a környezetbiztonság növelését, a település környezeti állapotának javítását, valamint a további káresemények megelőzését.

A beruházás a falusias jellegű Szabadság és Béke utakon található árkok burkolására irányul. Elvégzik továbbá az érintett szakaszon a kapubejárók átereszeinek átépítését. A megújult és meglévő vízelvezető rendszer így biztonságosan juttatja majd el a csapadékvizet a befogadó Bokori-ág patakhoz. A projekt keretében 691 méter hosszon újulnak meg a vízelvezető árkok. A korszerűsített vízelvezető rendszer a településen 131 lakót véd meg a vízkároktól.

A beruházáson túl a pályázó önkormányzat lakossági szemléletformálást is megvalósít. A helybelieknek hasznos kiadvány készül a vizek helyben tartásának, az árkok rendszeres tisztításának fontosságáról.

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat 34.999.999 Ft támogatást nyert el a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010 azonosító számú pályázat keretében. A projekt várhatóan 2018 szeptemberéig befejeződik.

Bővebb információ:
06-32-383-030
csivan.korjegyzoseg@gmail.com

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.