Anyakönyvi és igazgatási ügyintézés

Név:Kissné Győri Orsolya
Telefon:+36 32 506 096
Mobil:+36 30 655 4798
E-mail:aljegyzo@matraszolos.hu
Tevékenységi kör:Aljegyzői feladatok ellátása, anyakönyvi ügyintézés, igazgatási ügyintézés, jegyzőkönyvvezetés

Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiadása

Haláleset anyakönyvezése

Hazai anyakönyvezési ügyek

Házasságkötési eljárás folyamata

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához

Külföldi állampolgár házasságkötése Magyarországon

Névváltoztatások

Születés anyakönyvezése

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

Birtokvédelmi ügyek

Birtokvédelmi eljárás

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti.

Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

Tájékoztató birtokvédelmi eljárásról